Publikacje i konferencje

publikacje

2020

 1. Kucińska-Landwójtowicz Aneta, Czabak-Górska Izabela D. , Lorenc Marcin: Improvement Projects – Characteristics and Classification, The Journal of Organizational Management Studies, Vol. 2020 (2020), Article ID 145875, pp. 1-13. DOI: 10.5171/2020.145875
 2. Kucińska-Landwójtowicz Aneta, Czabak-Górska Izabela, Rudnik Katarzyna [i in.]: Classification of Improvement Project Selection Methods, [w:] Proceedings book of the 4th International Conference on Quality Engineering and Management / Sampaio Paulo [i in.] (red.), Proceedings of the International Conference on Quality Engineering and Management, 2020, International Conference on Quality Engineering and Management , ISBN 978-989-54911-0-0, ss. 532-549
 3. Aneta Kucinska-Landwojtowicz Aneta, Czabak-Górska Izabela D., Lorenc Marcin, Klemens Brygida. Process Approach in Managing the Quality of Education, European Research Studies Journal Volume XXIII Special Issue 2 (2020), 1149-1159. DOI: 10.35808/ersj/1930
 4. Rudnik, K., Bocewicz, G., Kucińska-Landwójtowicz, A., Czabak-Górska, I.D. Ordered fuzzy WASPAS method for selection of improvement projects, Expert Systems with Applications (2020), doi:https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114471

 

 • 35th IBIMA International Conference – Sevilla 2020 (International Committee Board – reviewer) – Excellent Constructive Review 
 • 36th IBIMA International Conference – Granda 2020 (International Committee Board – reviewer) – Excellent Constructive Review 

 

Pełnione funkcje:

 1.  Opiekun Studenckiego Koła Naukowego EXPERT

2019

 1. Czabak-Górska Izabela, Kucińska-Landwójtowicz Aneta, Lorenc Marcin: Present State of Knowledge in the Field of Robust Control Charts: Literature Review, w: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2019, International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-3-3, ss. 5712-5727.
 2. Kucińska-Landwójtowicz Aneta, Czabak-Górska Izabela, Lorenc Marcin: Project Management as an Element of Continuous Improvement in Production Companies, w: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2019, International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-3-3, ss. 7730-7742.
 3. Wotzka Daria, Lorenc Marcin, Kucińska-Landwójtowicz Aneta, Czabak-Górska Izabela, Filipowski Mateusz: Possibility of application of NARNET network for demand forecasts on the example of a selected group of products, w: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2019, International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-3-3, ss. 13454-13464
 4. Czabak-Górska Izabela D.: Metoda statystycznego sterowania jakością w produkcji wieloasortymentowej, rozprawa doktorska, Politechnika Opolska, Opole, 2019.
  promotor rozprawy: dr hab.inż. Marcin Lorenc, prof. PO
  promotor pomocniczy rozprawy: dr inż. Aneta Kucińska Landwójtowicz
  recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, prof. dr hab. inż. Bożena Skołud 

Pełnione funkcje:

 1. Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej rok akademicki 2018/2019
 2.  Opiekun Studenckiego Koła Naukowego EXPERT

2018

 1. Czabak-Górska Izabela D.: Multivariate control charts based on data depth for subgroup Location and scale – case study, [in]: CBU International Conference Proceedings, vol.6,  2018, p. 1042-1049. DOI: 10.12955/cbup.v6.1292
 2. Czabak-Górska Izabela D., Lorenc Marcin: Statistical performance of X ̅  and R control charts for skewed distribution – case study, [in:] CBU International Conference Proceedings, vol. 6, 2018,  p. 1050-1055. DOI: 10.12955/cbup.v6.1293

 

 • CBU International Conference Innovations in Science and Education – Prague 2018

Certyfikat7 - Praga 2017

Pełnione funkcje:

 1. Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej rok akademicki 2018/2019
 2.  Opiekun Studenckiego Koła Naukowego EXPERT

2017

 1. Czabak-Górska I.D.: Klasyfikacja nowoczesnych kart kontrolnych, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji  pod red. Ryszarda Knosali, Opole 2017, TOM II, Oficyna Wydawnicza PTZP, s. 281 -290.
 2. Czabak-Górska Izabela Dagmara: The classification and characteristics of control charts, [in]: CBU International Conference Proceedings, vol.5,  2017,p. 86-93. DOI: 10.12955/cbup.v5.907
 3. Czabak-Górska Izabela Dagmara, Lorenc Marcin: An analysis of occurrence of the Hidden  Factory phenomenon in production – based on the selected yields – case study, [in:] CBU International Conference Proceedings, vol. 5, 2017, p. 94-98. DOI:  10.12955/cbup.v5.908

 

 • CBU International Conference Innovations in Science and Education – Prague 2017

Certyfikat6 - Praga 2017

 • XX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji – Zakopane 2017
 • V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w Dyscyplinie Inżynieria Produkcji – Kroczyce 2017

Certyfikat5 - Podlesice 2017

 • Praktyczne aspekty zarządzania produkcją. Production manager meetings – Katowice 2017

Pełnione funkcje:

 1. Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej rok akademicki 2017/2018
 2. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej rok akademicki 2016/2017 – Zastępca przewodniczącego,
 3.  Opiekun Studenckiego Koła Naukowego EXPERT

2016

 1. Czabak-Górska I.: Six Sigma – przegląd i kierunki jej dalszego rozwoju, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji  pod red. Ryszarda Knosali, Opole 2016, TOM II, Oficyna Wydawnicza PTZP, s. 184 -195.
 2. Czabak-Górska I. D. : „Ukryte fabryki” – ukryte źródło marnotrawstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej – Mechanika z. 107, nr 358/2016, Opole 2016, s. 25-28.
 3. Czabak-Górska I.D., Kucińska-Landwójtowicz A.: Wskaźniki zdolności jakościowej dla rozkładów skośnych – studium przypadku, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 3/2016, s. 12-17.
 4. Czabak-Górska I.D.: Karty kontrolne X i R dla rozkładów skośnych – studium przypadku, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 4/2016, s. 10-17.
 • X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej – Pokrzywna 2016
 • IV Warsztaty Naukowe dla doktorantów w Dyscyplinie Inżynieria Produkcji – Bielsko-Biała 2016
 • XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle” – Zakopane 2016
 • Praktyczne aspekty zarządzania produkcją. Production manager meetings – Katowice 2016
 • Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. StatSoft Polska – Warszawa 2016

 

certyfikat4-zakopane-2016

Pełnione funkcje:

 1. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej rok akademicki 2015/2016 – Zastępca przewodniczącego,
 2.  Opiekun Studenckiego Koła Naukowego EXPERT

 

2015

 1. Czabak-Górska I. D., Kucińska-Landwójtowicz A.: Identyfikacja zaburzeń procesu produkcyjnego w oparciu o analizę błędów grubych – studium przypadku, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji  pod red. Ryszarda Knosali, Opole 2015, TOM II, Oficyna Wydawnicza PTZP,  246 -256.
 2. Czabak-Górska I. D. : Wykorzystanie analizy błędów grubych oraz krzywych Johnsona w metodzie Six Sigma, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej – Mechanika z. 105, nr 354/2015, Opole 2015, s. 37-40.
 3. Czabak-Górska I.D., Kucińska-Landwójtowicz A.: Application of the Gross Error Analysis to disorders identyfication in manufacturing process — a case study, [in:] CBU International Conference On Innovation, Technology Transfer and Education, [S.l.], v. 3, Prague 2015, p. 158-164, DOI: 10.12955/cbup.v3.597.
 4. Czabak-Górska I.D.: Zastosowanie cyklu DMAIC w zarządzaniu procesem reklamacji – studium przypadku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, z. 88 listopad 2015, Gdynia 2015, s. 188- 194.
 5. Czabak-Górska I.D., Lorenc M.: Identyfikacja „ukrytych fabryk” w oparciu o wskaźniki wydajności stosowane w Six Sigmie – studium przypadku, Logistyka, nr 6/2015, s. 47-51.

 

 • CBU International Conference Innovations in Science and Education – Prague 2015

c2

 • IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej – Pokrzywna 2015
 • III Warsztaty Naukowe dla doktorantów w Dyscyplinie Inżynieria Produkcji – Kazimierz Dolny 2015
 • XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle” – Zakopane 2015

 

c1

Pełnione funkcje:

 1. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej rok akademicki 2015/2016 ,

2014

 1.  Czabak-Górska I. D.: Six Sigma jako metoda doskonalenia jakości procesów, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej – Mechanika z. 104, nr 353/2014, Opole 2014, s. 35-38.
 2. Czabak-Górska I. D., Lorenc M.: Analiza stabilności procesu produkcyjnego – studium przypadku, Logistyka, nr 6/2014, s. 12075 -12079.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Towarów i Usług w Innowacyjnej Gospodarce” – Gdynia 2014
 • VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej – Pokrzywna 2014
 • XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle” – Zakopane 2014

2013

 1. Górska I. D., Partyka M. A. : Analiza porównawcza metod regresji wielokrotnej i wielowartościowych decyzyjnych drzew logicznych dla sprawności pompy zębatej, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji pod red. Ryszarda Knosali, Opole 2013, Oficyna Wydawnicza PTZP, s. 862-872.
 2. Górska I.: Strukturalne wyznaczanie niezawodności dowolnego układu szeregowo-równoległego z systemowym doborem elementów, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej – Mechanika z. 102, nr 349/2013, Opole 2013, s. 49-52.
 3. Górska I. D., Partyka M. A., Tiszbierek A.:  Analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według Katalogu Branżowego „Napędy i Sterowanie” z zakresu lat 2012-2013, Napędy i Sterowanie nr 7/8 Lipiec-Sierpień 2013, s. 150-157.
 4. Partyka M. A., Czabak-Górska I. D. : Strukturalne wyznaczanie niezawodności dowolnego układu szeregowo-równoległego ze względu na morfologiczną tablicę funkcji niezawodności dla elementów typowych, materiały konferencyjne XLII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Zastosowań Matematyki PAN, Zakopane 2013, s.6-7.
 5. Czabak-Górska I. D. : Strukturalne wyznaczanie niezawodności dowolnego układu szeregowo-równoległego ze względu na morfologiczną tablicę funkcji niezawodności dla elementów pracujących niejednocześnie, materiały konferencyjne XLII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Zastosowań Matematyki PAN, Zakopane 2013, str.5-6.
 6. Lorenc M., Czabak-Górska I. D.: Computer-assisted quality management in a manufacturing company, [in]: Selected aspects of production systems management, monograph Lodz 2013, p. 105-116.
 7.  Lorenc M., Czabak-Górska I. D.: Metody statystyczne w kontroli jakości w procesie produkcji, Logistyka 6/2013 Listopad-Grudzień, s.644-647.

 

 • VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej – Pokrzywna 2013
 • XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle” – Zakopane 2013
 • XLII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki PAN – Zakopane 2013
 • 4-th International Conference Production Management ICPM’13 ‚New paradigm in production management science’ – Łódź 2013

 

c3