Uwaga!!! Zmiana godzin konsultacji niestacjonarne

Konsultacje dla niestacjoranych odbywają się wg następującego harmonogramu:

 

niedziela (zjazdowa) nieparzysta 12:20 – 13:25, Oz-111A

niedziela (zjazdowa) parzysta 13:55 – 14:40, Oz-111A

Wordpress snowstorm powered by nksnow